SVĚT NADĚJE

Vítejte na mích stránkách! jsou o World of Trust - Světu Naděje. Příběhy jsou smyšlené někdy možná i vtipné :) . přečtěte si nějaký :).

Bůh ohně - Flamer

Historie

Bůh Ohně Flamer ocházel z bohaté rodiny. Jeho otcem byl samotný vládce Impéria a jeho matka byla velice talentovaná v oblasti magie. Po otci zdědil rychlé přemýšlení a po matce magii a to hlavně magii ohně a chytrost.

Jednoho dne napadli Impérium Démoni Targové. Jeden Démon Vrah se dostal do Impéria a svou otrávenou kuší zavraždil Velitele impéria - otce boha ohně. Flamer To naneštěstí viděl a ze vzteku a pomsty omylem vyčaroval ohnivou kouli, kterou vrhl na Démona Vraha. Ten byl však obratný a ohnivá koule zapálila Impérium. Lidé nevěděli co maj dělat. Jestli držet Dveře do Trůního sálu, kde byli zalezlí v obraním postoji a nebo mají hasit požár. A tak se rozhodli že polovina začne hasit a druhá polovina držet dveře. Avšak po chvilce vystřelil démoní katapult do zdi trůního sálu svůj obrovky zapálený kámen a tak tam byl volný průchod démonům. Démoního Vraha konečně chytil Páže Edward. Věrný válečník Impéria. Jakmile Matka Flamera Uviděla tu hordu démonů co stále vlézá dovnitř do trůního sálu. Rozhodla se vyčarovat několika vteřinový portál, kterým by poslala Flamera pryč. Portál by již zaplí. Flamer i se svím věrným Edwardem vběhli co nejrychleji do portálu.

Jakmile se dostal bůh ohně na World of Trust získal velkou moc! sám Pán Světa naděje mu dal moc BOHA OHNĚ a částečnou nesmrtelnost. A dal mu tím veliký věhlas.
Žádné komentáře
 
DĚKUJI ZA NÁVŠTĚVU , NĚKDY ZAS PŘIJĎTE!